Да си разкрасим селото!

 

 

 

 

 

 

По идея на самите ученици първо се потрудихме да разкрасим тяхното училище. Оформихме зелени кътчета, в които засадихме едроразмерни фиданки от декоративни видове – западна и източна туя, смрика, чемшир, дървовидна ружа и др. Събрахме и донесохме от реката камъчета, които боядисахме в различни цветове. С тях оформихме разнообразни по форма цветни алеи, в които засадихме много цветя. За да бъдат и старите дървета красиви боядисахме стволовете им в бяло. На края оплевихме и пометохме всички пътеки в двора на училището.

Продължение...

 

Посади Надежда!

 

 

 

 

 

 

 

 

Вече сме напълно готови и дойде време да посеем обработените семена, за да израснат от тях млади горски фиданки. Времето също беше с нас и „въоръжени” с всевъзможни инструменти - мотики, лопати, гребла, копки, два пъти посетихме горския разсадник „Синия вир”.

Продължение...

 

Почистване и обработване на събраните плодове и семена – уж проста работа … ама не съвсем!

 

 

 

 

 

 

 

 

Много бързо разбрахме че горско-стопанските и лесокултурни дейности имат многобройни специфични и особени аспекти. В това се убедихме след като тренерът ни обясни, че не може просто така да засеем събраните семена.

Продължение...

 

Събиране на горски семена – мечта за по-зелено бъдеще, неформално обучение и забавление

 

 

 

 

 

 

 

 

Както всяко голямо и вълнуващо пътешествие започва с една малка крачка, така и създаването на една хубава и голяма гора започва със събиране на малки семена. Тренерът ни обясни обаче, че за да пораснат от тях здрави и силни дървета, трябва да наберем семената от качествени, „плюсови” екземпляри.

Продължение...

 

На Годишния международен младежки летен лагер бе представен Проекта „НЕ на Глада – ДА на Труда”

От 16 до 22 Август 2010 г. се проведе Международен младежки летен лагер, организиран от MIJARC Europe по проект „Да дадем по-добър имидж на нашите европейски села” в Строние, Полша. Присъстваха младежи от Португалия, Франция, Германия, Белгия, Полша и България. По време на летния лагер, участниците трябваше да представят реалностите в своите селски райони. Представителите на МДРСРБ по време на своята презентация представиха целите, задачите и дейностите на проект „НЕ на Глада – Да на Труда”, който предизвика голям интерес сред участниците.

 

Страница 7 от 9

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com