ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

Скъпи Приятели,

Както вече споменахме, по време на нашия проект “Гласът на Младежите – Глас на Промяна!” 27 млади хора работиха 7 дни заедно с представители на местната власт и на национални и международни младежки НПО-та. Те обединиха усилията си за създаването на една обща визия за устойчиво развитие на селските райони с акцент върху младите хора, живеещи в тях. Като основен резултат от тяхната съвместна работа беше създадена една обща Декларация от всички участници в проекта. Този документ отразява основните предизвикателства, с които се сблъскват селските младежи, исканията които те имат към политиците и властимащите институции, както и потенциалната роля, която имат самите младежи и младежки организации в изпълнението на тези искания. Декларацията представя вижданията на участниците в следните три направления:

1/ Демокрация и младежко участие

2/ Социално включване на младите хора

3/ Младежите в различните общества

В действителност в Декларацията са отразени младежките реалности от община Ботевград, но ние мислим, че предизвикателствата и нуждите на младите хора в селските райони са сходни навсякъде в Европа. Така че ние силно ви препоръчваме да прочетете тези документи:

Декларация – по-къса версия

Общо Становище – по-подробен документ

Приятно четене!

 

Гласът на Младежите - Глас на Промяна!

 

 

 

 

От 20-ти до 27-ми август 2013 г., 27 младежи от община Ботевград взеха участие в проекта"The Voice of Youth - The Voice of Change!", който се проведе в “младежката столица” на България Варна. Участниците бяха въвлечени в 7 дни на съвместна работа с представители на местната власт, национални и европейски младежки неправителствени организации. Те работиха заедно по създаването на обща позиция за активно включване на селските младежи в демократичния живот и в процесите на взимане на решения на всички нива.

Продължение...

 

Покана за участие в проект "Гласът на Младежите - Глас на Промяна!"

Скъпи Приятели,

Много сме щастливи, че имаме приятната възможност да ви поканим в поредната младежка инициатива, която ще осъществи нашата организация.

Молим ви да прочетете внимателно Официалната Покана за това събитие. В нея ще намерите подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, дати и място на провеждане, както и друга практическа информация.

Ако сте заинтересовани да участвате в това вълнуващо приключение молим ви да попълните подробно Формуляра за регистрация и да ни го изпратите най-късно до 13.08.2013 г.

Не изпускайте тази уникална възможност. Чакаме ви с нетърпение! До скоро!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа чрез Европейската Младежка Фондация.

 

Нека бъда Един от Вас!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 12-ти до 21-ви юли, 2013 г. 35 младежки работници и експерти от Източна Европа се събраха в красивата «морска столица» на България гр. Варна, за да усъвършенстват своите знания и умения в помощ на младите хора с езиково-говорни нарушения. Тренингът „Нека бъда Един от Вас!» беше организиран от МДРСРБ в партньорство с още 5 организации от различни европейски страни. В него взеха участие младежки консултанти, ръководители на проекти, логопеди и доброволци, които активно работят с младежи с комуникационни проблеми в Литва, Латвия, Естония, Румъния, Полша, България и Австрия. Обучението се проведе от международен експертен екип.

Продължение...

 

Покана за участие в проект "Вярвай в теб (и младежта) - Създай Европа на утрешния ден!"

 

 

 

Скъпи приятели,

Много сме щастливи, че имаме приятната възможност да ви поканим да вземете участие в проекта "Вярвай в теб (и младежта) - Създай Европа на утрешния ден!". Това е многостранен младежки обмен, организиран от нашите приятели от неформална група "Подкрепа за младежки идеи". Основната цел на проекта е да повиши информираността на младите хора от селските райони на Европа за правата им като европейски граждани и да ги мотивира активно и аргументирано да участват в демократичния живот на техните местни общности.

Молим ви да прочетете внимателно Официалната Покана за това събитие. В нея ще намерите подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, дати и място на провеждане, както и друга практическа информация.

Продължение...

 

Страница 4 от 9

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com