Европейската Комисия избра нашия проект „Нека бъда Един от Вас!“ за един от 35-те най-добри младежки проекта в Европа!

 

 

 

 

 

Европейската комисия организира Европейска седмица на младежта 2015. В България тя се реализира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в периода 3-10.05.2015 г. - виж повече тук. Темата на Седмицата е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло".

Като част от официалните събития за отбелязване на Европейската седмица на младежта в Брюксел, Европейската Комисия отличи с Награди най-добрите проекти, реализирани по Програмите „Младежта в действие“ и "Еразъм+". За тази цел над 150 младежки проекта от цяла Европа бяха номинирани от националните агенции да се състезават за тези награди. Всички те са примери за изключителни практики в тяхната конкретна сфера на дейност. От тях бяха избрани най-добрите 35 проекта, по един от всяка страна.

Изключително горди и щастливи сме, че нашият проект „Нека бъда Един от Вас!“ е сред тях!!!

Продължение...

 

Обучителен курс "Мостове за идеи и практики" - едно незабравимо преживяване за младежки работници от Източна Европа

 

 

 

 

21% от младите хора в Европа страдат от някакъв комуникативен проблем, който варира от обикновено заекване, през езиково-говорни и слухови увреждания и нарушения на артикулацията, до неспособност за четене и разбиране на прочетеното. Комуникативните нарушения причиняват множество вредни психически наслоения у младежите - ниско самочувствие, страх, тревожност, или обратното – озлобление, агресивност, склонност към негативни реакции. Засегнатите самооценка, социализация и ежедневна жизнена активност обричат на неуспех усилията им за интегриране в живота на местните общности. И тук се явява изключително важната и отговорна задача на младежките работници - те трябва да допринасят, не само за преодоляването на реалните здравословни проблеми на младежите с комуникативни нарушения, но и да спомагат за по-активното им и успешно включване в образователната система, пазара на труда и обществения живот.

Продължение...

 

Втори пореден проект на МДРСРБ с награда за качествено изпълнение

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката и Център за развитие на човешките ресурси отличиха МДРСРБ за качествено изпълнение на проект „Нека бъда Един от Вас!“ BG13/A4.3/012/R1 по Програма „Младежта в действие“.

Официалната церемония по награждаване на отличените организации се състоя на 16.12.2014 г. в хотел „София Хотел Балкан“ по време на Годишна Валоризационна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и „Еразъм+“.

Продължение...

 

Покана за участие

Скъпи Приятели,

Щастливи сме, че имаме приятната възможност да ви поканим да вземете участие в нашия голям международен проект "Мостове за идеи и практики".

Тук ще намерите Покана за участие за това вълнуващо събитие. В нея ще откриете подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, период на провеждане, място и друга практическа информация.

Ако сте заинтересовани и бихте желали да участвате в обучителния курс, ви молим да попълните този Формуляр за регистрация и да ни го изпратите до 17.08.2014.

Не пропускайте тази възможност! Чакаме ви! До скоро виждане!

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+" на Европейската Комисия, администрирана в България от "Център за развитие на човешките ресурси".

 

Мостове за идеи и практики

За трета поредна година МДРСРБ организира международен обучителен курс за повишаване капацитета и подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформалното образование на младежи с комуникативни увреждания в селските райони на Източна Европа. Тренингът се реализира по проект „Мостове за идеи и практики“ 2014-1-BG01-KA105-000249, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.

Обучителният курс ще се проведе от 22-ри до 31-ви август, 2014 г. в к.к. Св. Св. Константин и Елена. В него ще вземат участие 50 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България, които активно работят в подкрепа на социалната интеграция и трудова реализация на селските младежи с езиково-говорни проблеми в техните страни.

Продължение...

 

Страница 3 от 9

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com