Обучение на екипа по проект „За всеки спасил дърво“

 

 

На 4 юни в Министерството на регионалното развитие и благоустройство се проведе обучение за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. В него взеха участие и двама от членовете на екипа на проект „За всеки спасил дърво“ - д-р Йонко Додев (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Пламен Глогов (технически асистент по проекта от страна на Институт за гората – БАН).

Продължение...

 

За всеки спасил дърво

Проектът „За всеки спасил дърво“ на „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ бе одобрен за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Партньори в проекта са NIIT Society Inovation Center (от гр. Ниш, Сърбия) (www.niit.rs) и Институтът за гората към Българската академия на науките (www.fri.bas.bg). Официалната церемония по връчване на договорите за субсидия се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в София.

Продължение...

 

Проект "Let our voice be heard" - План за дейностите през 2019 г.

МДРСРБ е партньор в проекта на МИЖАРК Европа “Let our voice be heard”. Целта на проекта е да помогне на младите хора да почувстват, че  те имат правата, средствата и уменията да предизвикват положителни промени на местно ниво и да мотивират други заинтересовани страни да подкрепят реализирането на техните идеи. В рамките на проекта ще се реализират разнообразни международни младежки дейности в различни Европейски страни. Може да намерите повече информация за проекта и за планираните дейности тук. Участници могат да са младежи на възраст между 18 и 25 г.

Ако искате да участвате, не се колебайте да се свържете с нас!

 

 

 

LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills

МДРСРБ в партньорство с логопедичните асоциации на Румъния, Литва, Латвия и Естония реализират проект "LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills". Идеята на проекта е да предостави качествено обучение на лица, работещи с деца и младежи с комуникативни проблеми в тези страни, с цел повишаване на техния професионален капацитет и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги.

Основната проектна дейност ще е международен обучителен курс. Той ще се проведе в периода 23.08-01.09.2019 г. в Кранево, България. В него ще вземат участие 42 логопеди от България, Румъния, Литва, Латвия и Естония.

Продължение...

 

„Хора за Хора“ – социално взаимодействие между селски младежи християни и мюсюлмани

 

 

 

 

Основната цел на този наш проект беше да инициира социален диалог между български младежи християни и мюсюлмани и да повиши толерантността им към другата религия. Основната проекта дейност се проведе от 3-ти до 10-ти септември и събра заедно 12 младежи християни (от с. Литаково, общ. Ботевград) и 12 младежи мюсюлмани (от с. Жълтуша, общ. Ардино) на неутрално място на брега на Черно море (с. Кранево, общ. Балчик). Те бяха придружени от представители на партньорските ни организации по проекта (Община Ботевград, Община Ардино и Националния младежки форум на България), както и фасилитатори от МДРСРБ.

Продължение...

 

Страница 1 от 10

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com