LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills

МДРСРБ в партньорство с логопедичните асоциации на Румъния, Литва, Латвия и Естония реализират проект "LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills". Идеята на проекта е да предостави качествено обучение на лица, работещи с деца и младежи с комуникативни проблеми в тези страни, с цел повишаване на техния професионален капацитет и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги.

Основната проектна дейност ще е международен обучителен курс. Той ще се проведе в периода 23.08-01.09.2019 г. в Кранево, България. В него ще вземат участие 42 логопеди от България, Румъния, Литва, Латвия и Естония.

Обучението ще се води от международен екип специалисти. Дейностите ще са изцяло базирани на методите за неформално обучение и ще включват: презентации, интернационални работни групи, уъркшопове, групови дискусии, посещения на терен и др. По време на тренинга обучителите ще запознаят участниците с актуални съвременни методи за работа с деца и младежи с различни комуникативни проблеми - заекване, артикулационни и фонологични нарушения, сензорна дезинтеграция, методи за превенция и ранна интервенция, акустичен анализ на речеви записи и др. Логопедите ще обменят идеи, опит и добри практики и ще имат възможност да създадат професионални контакти с колеги от други страни. Важна част от обучението ще е представяне на възможностите, които предлага Програма „Еразъм+” на лицата и организациите, работещи с младежи в неравностойно положение и планиране на идеи за по-нататъшно сътрудничество на различни нива. Предвидени са и разнообразни дейности за културен обмен между участниците в тренинга.

Ако сте заинтересовани да участвате в този международен обучителен курс, моля не се колебайте да се свържете с нас. Очакваме ви!

 


 

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com