„Хора за Хора“ – социално взаимодействие между селски младежи християни и мюсюлмани

 

 

 

 

Основната цел на този наш проект беше да инициира социален диалог между български младежи християни и мюсюлмани и да повиши толерантността им към другата религия. Основната проекта дейност се проведе от 3-ти до 10-ти септември и събра заедно 12 младежи християни (от с. Литаково, общ. Ботевград) и 12 младежи мюсюлмани (от с. Жълтуша, общ. Ардино) на неутрално място на брега на Черно море (с. Кранево, общ. Балчик). Те бяха придружени от представители на партньорските ни организации по проекта (Община Ботевград, Община Ардино и Националния младежки форум на България), както и фасилитатори от МДРСРБ.

Там младежите и експертите си взаимодействаха в продължение на една седмица. Съвместната им работа включваше разнообразни и забавни дейности за неформално обучение, като ролеви игри, симулации, работни групи, дискусии, презентации и др. Чрез тях участниците обмениха мнения и опит относно проблемите на младежите в местните общности и съществуващите стереотипи и предразсъдъци към другите религии. Те научиха какво е „култура“ и „идентичност“, обсъдиха какво е да си малцинство и мнозинство в обществото, дискутираха как се пораждат междурелигиозни конфликти и как биха могли да се избегнат или да се разрешат по мирен път. Младежите имаха възможност да разкажат на другите за своите родни места, религия и обичаи. Груповото посещение в гр. Варна, която е Европейска Младежка Столица за 2017 г. обогати разбирането на участниците за ролята на младежите и на младежките организации за развитието на съвременното общество. Там те посетиха библиотека на открито, която е създадена със съвместните усилия на местни младежи от различни религии.

В резултат на своята работа участниците в проекта създадоха обща Декларация, която отразява техните възгледи относно социалната комуникация между християни и мюсюлмани в България. В тази Декларация те идентифицираха най-важните според тях съществуващи проблеми и набелязаха предложения и мерки за справянето с тях. Мерките са конкретно адресирани към институциите на местно и национално ниво, както и към младежките неправителствени организации и българските младежи като цяло.

Въпреки усилената работа участниците намериха време и за много забавления – разнообразни тематични вечери, забавни игри на плажа и морски развлечения. След края на проекта те споделиха, че са научили изключително много както за другата религия, така и за своята собствена. Всички ясно заявиха, че в бъдеще ще споделят наученото и активно ще работят за подобряването на отношенията между християните и мюсюлманите в България.

Проектът се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Това е уникална фондация подкрепяща дейности организирани от, за и с млади хора.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com