Проект „Магията да общуваш“ събра заедно 50 човека, работещи с младежи аутисти в селските райони на Източна Европа

 

 

 

 

Всеки младеж аутист е уникална личност. С него е необходимо да се работи по индивидуална програма, съответстваща на неговите специфични проблеми и нужди, за да има шанс за нормално развитие и успешна интеграция в образователната система и обществото. За съжаление обаче в селските райони на Източна Европа отговорните лица често продължават да работят с младежите аутисти по морално остарели методологии. Основните причини за това са сравнително ограничения им достъп до качествена информация за най-съвременните и актуални работни методи и липсата на международно взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

В търсенето на решения за тези проблеми МДРСРБ си партнира с Логопедичните асоциации на Литва, Латвия, Естония и Румъния. Заедно реализирахме голям международен проект, наречен „Магията да общуваш“, чиято основна дейност беше обучителен курс за лица, работещи с младежи аутисти в селските райони на Източна Европа. Тренингът се проведе от 31.07.2015 до 09.08.2015 г. в Кранево. В него взеха участие 50 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България. Участниците бяха логопеди, младежки консултанти, социални работници, психолози, ръководители на проекти и доброволци, които са ангажирани с дейности в подкрепа на социално-образователното и личностно развитие на селските младежи с аутизъм в техните страни.

Обучението се водеше от международен експертен екип – имахме по един обучител от всяка участваща страна. Дейностите бяха изцяло базирани на методите за неформално обучение и включваха: презентации, смесени работни групи, практически упражнения, ролеви игри, групови дискусии, посещения на терен и др. Чрез тях участниците се запознаха с нови методи за работа с младежи аутисти, използвани в различни страни. Те създадоха много нови професионални контакти и обмениха идеи, опит и добри практики за подпомагане успешното включване на младежите с аутизъм в образователната система и пазара на труда. Всички заедно посетиха „Карин Дом“ във Варна, където се запознаха с методиката, която се прилага там при работата с деца и младежи с аутизъм и техните семейства. Важна част от курса беше представяне на възможностите, които предлага Програма „Еразъм+” на организациите, работещи с младежи в неравностойно положение и планиране на идеи за по-нататъшно взаимодействие и сътрудничество между партньорите. Въпреки натоварената програма участниците намериха време и за разнообразни и забавни дейности за междукултурен обмен и забавления на плажа.

Цялостното изпълнение на проекта беше базирано на работния метод „Да видим – Да преценим – Да действаме“. В резултат на обучението участниците придобиха множество полезни и разнообразни компетенции. Курсът подобри техния професионален капацитет и несъмнено ще повиши качеството на работата им. Проектът активизира обмена и взаимодействието, както между самите участници, така и между партньорските организации за разработване и внедряване на нови инструменти и иновативни подходи в работата с младежи аутисти. Но несъмнено най-важният резултат е, че придобитите нови знания и умения вече се прилагат от участниците в практиката, посредством ежедневната им работа с младежите аутисти на местно ниво. В същото време те се разпространяват и на международно равнище, благодарение на членството на партньорските организации в различни европейски младежки и професионални сдружения.

Вижте нашата Брошура!

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+” на Европейската комисия, администрирана в България от "Център за развитие на човешките ресурси".

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com