Дейности

  • PDF
  • Печат
  • Е-поща
  1. Опознаване на българската гора /снимки/
  2. Събиране на плодове и семена от горскодървесни и храстови видове/снимки/
  3. Почистване и обработване на събраните плодове и семена и производство на горски посевен материал /снимки/
  4. Засаждане на произведения горски посевен материал /снимки/
  5. Полагане на грижи (отглеждане) на млади горски фиданки /снимки/
  6. Залесяване на обезлесени горски терени /снимки/
  7. Озеленяване на градското пространство /снимки/
 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com