• PDF
  • Печат
  • Е-поща

Име на проекта: „НЕ на Глада – ДА на Труда”

Източник на финансиране: Програма „Младежта в действие”, Поддейност 1.2 „Младежки инициативи”

Основна цел: Намаляване на младежката безработица сред ромите от селските райони чрез активното им включване в грижите по опазване на околната среда.

Основни дейности: Теренни обиколки за опознаване на планината и гората, кампании за събиране и почистване на горски семена и плодове, посаждането им в горските разсадници на ДГС „Етрополе”, отглеждане на млади фиданки, реално залесяване на ерозионни планински терени и озеленяване на градското пространство.

Период на изпълнение: 01 май – 31 януари 2011 г.

Обща стойност: 3 730.00 евро

Роля при изпълнение на проекта:Водеща организация

Снимки

 

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com