Цели

  • PDF
  • Печат
  • Е-поща

Основната цел на настоящия проект е намаляване на младежката безработица сред ромите от селските райони чрез активното им включване в грижите по опазването на околната среда.
Специфичните цели са:

  • Запознаване на ромските ученици от ОУ „Хр. Ботев” – с. Лопян със значението, функциите и проблемите на българската гора на терена в неформална обстановка;
  • Придобиване от страна на целевата група на практически знания и умения свързани с изпълнението на основни лесокултурни дейности;
  • Улесняване на социалното включване и подготовка за намиране на работа в сферана на горското стопанство на младежите от ромски произход.
 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com