Събиране на горски семена – мечта за по-зелено бъдеще, неформално обучение и забавление

 

 

 

 

 

 

 

 

Както всяко голямо и вълнуващо пътешествие започва с една малка крачка, така и създаването на една хубава и голяма гора започва със събиране на малки семена. Тренерът ни обясни обаче, че за да пораснат от тях здрави и силни дървета, трябва да наберем семената от качествени, „плюсови” екземпляри.

Продължение...

 

На Годишния международен младежки летен лагер бе представен Проекта „НЕ на Глада – ДА на Труда”

От 16 до 22 Август 2010 г. се проведе Международен младежки летен лагер, организиран от MIJARC Europe по проект „Да дадем по-добър имидж на нашите европейски села” в Строние, Полша. Присъстваха младежи от Португалия, Франция, Германия, Белгия, Полша и България. По време на летния лагер, участниците трябваше да представят реалностите в своите селски райони. Представителите на МДРСРБ по време на своята презентация представиха целите, задачите и дейностите на проект „НЕ на Глада – Да на Труда”, който предизвика голям интерес сред участниците.

 

Проекта „НЕ на Глада – ДА на Труда” бе представен на международен младежки семинар в Регенсбург, Германия

 

 

На семинар „В кой свят искаме да живеем? – Европейската младеж създава справедливо и устойчиво бъдеще за света”, който се проведе от 18 до 20 юни в Регенсбург – Германия, представители на МДРСРБ представиха целите, задачите и дейностите по проект „НЕ на Глада – Да на Труда” пред другите участнци в семинара от Германия, Франция, Белгия, Португалия, Испания, Полша, Хърватска, Украйна, Косово.

 

Семинар „Устойчиво земеделие за хранителна суверенност”

Семинарът се проведе от 25 до 31 май 2010 г. в Страсбург (Европейски младежки център на Съвета на Европа), Франция. Събитието събра представители от осем различни страни от цяла Европа - Франция, Германия, Португалия, България, Полша и контактните движения от Никарагуа, Армения и Норвегия.

Продължение...

 

Участниците в проекта полагат грижи за младите горски фиданки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тази дейност се проведе през месец юни. Мероприятията по нея се реализираха в горския разсадник на ДГС „Етрополе” – „Малки Искър”. Там в рамките на четири посещения взехме участие в различните дейности по отглеждане на младите горски фиданки. Тези мероприятия целят да осигурят по-добри условия за развитие на посевите, пониците и фиданките, както и да ги предпазят от абиотични и биотични повреди. Учениците придобиха практически знания и умения за извършване на целия комплекс от пролетни лесо-културни дейности извършвани в горските разсадници – разсаждане, пикиране, мулчиране, засенчване, плевене, торене, пръскане, поливане, косене и почвообработка.

Продължение...

 

Страница 9 от 11

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com