В заключение…

Процесът по създаването и реализирането на проекта „НЕ на Глада – ДА на Труда” изискваше много усилия, грижи и всеотдайност. На пръв поглед безработицата сред ромските младежи и опазването на околната среда са много различни въпроси. Самите ние сме от села с преобладаващо ромско население, така че отдавна искахме да реализираме подобна инициатива! Именно това получихме от проекта - рамка, за да можем действително да работим по двете теми едновременно. Ние организирахме различни горскостопански дейности, които предоставиха на децата възможността да се почувстват обществено полезни и значими. Радваме се, че успяхме да им помогнем да научат нещо полезно, а и всички заедно преживяхме много незабравими и вълнуващи моменти.

Продължение...

 

Време е за залесяване!

 

 

Искахме нашето залесяване да има голяма обществена полза и значимост. За това си избрахме един обезлесен горски терен над с. Лопян. С неговото залесяване ние щяхме да създадем гора за производство на дървесина и плодове, защитна гора, предпазваща водосбора на Лопянската река, рекреационна гора за подобряване на пейзажа край селото и не на последно място - гора с опитна и научна цел.

Продължение...

 

Да си разкрасим селото!

 

 

 

 

 

 

По идея на самите ученици първо се потрудихме да разкрасим тяхното училище. Оформихме зелени кътчета, в които засадихме едроразмерни фиданки от декоративни видове – западна и източна туя, смрика, чемшир, дървовидна ружа и др. Събрахме и донесохме от реката камъчета, които боядисахме в различни цветове. С тях оформихме разнообразни по форма цветни алеи, в които засадихме много цветя. За да бъдат и старите дървета красиви боядисахме стволовете им в бяло. На края оплевихме и пометохме всички пътеки в двора на училището.

Продължение...

 

Посади Надежда!

 

 

 

 

 

 

 

 

Вече сме напълно готови и дойде време да посеем обработените семена, за да израснат от тях млади горски фиданки. Времето също беше с нас и „въоръжени” с всевъзможни инструменти - мотики, лопати, гребла, копки, два пъти посетихме горския разсадник „Синия вир”.

Продължение...

 

Почистване и обработване на събраните плодове и семена – уж проста работа … ама не съвсем!

 

 

 

 

 

 

 

 

Много бързо разбрахме че горско-стопанските и лесокултурни дейности имат многобройни специфични и особени аспекти. В това се убедихме след като тренерът ни обясни, че не може просто така да засеем събраните семена.

Продължение...

 

Страница 8 от 11

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com