Let’s give a helping hand!

Скъпи приятели, много сме щастливи да Ви уведомим, че МДРСРБ в партньорство с още 6 организации от 5 европейски страни спечелиха проект „Да си подадем ръка!”, финансиран от Програма „Младежта в действие”. Като част от съвместния ни ангажимент за приобщаващ растеж ние ще организираме международен обучителен курс, за повишаване капацитета на младежките работници в усилията им за подпомагане социалното включване и трудовата реализация на младите хора с комуникативни проблеми в селските райони на Източна Европа. Тренингът ще се проведе в периода 20-29 юли, 2012 г. в с. Боженица, България и в него ще вземат участие 40 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Кипър, България и Холандия. Участниците ще са ръководители на проекти, младежки лидери и доброволци, ангажирани с дейности в полза на младите хора с езиково-говорни нарушения.

Продължение...

 

Да си подадем ръка!

 

 

 

 

Обучителен курс за превенция и ненасилствена трансформация на етнически конфликти между младите българи и роми в селските райони на България

Успешно приключи организирания от „Младежко движение за развитието на селските райони в България” обучителен курс „Да си подадем ръка!”. Той се проведе от 6-ти до 13-ти април, 2012 г. в хотел „Елбрус”, гр. Велинград и беше финансиран от Европейската Младежка Фондация към Съвета на Европа. В обучението участваха 20 български и ромски младежи от общините Ботевград, Правец и Етрополе. В тези села комуникацията между двата етноса е силно затруднена, младежите почти не общуват помежду си, а когато го правят отношенията им обикновено са белязани от омраза и агресия. Затова и нашата идея беше да съберем равен брой млади и активни българи и роми на „неутрално” място извън техните родни села и квартали, в една обща обучителна дейност. Основната цел на курса беше след случилото се в Катуница да ги насърчим да търсят начини за преодоляване и трансформиране на етническите конфликти между тях по мирен път и да повишим тяхната взаимна толерантност. Освен актуалната тема, друга иновация беше и формата на проекта. Това беше курс по миротворчество с междукултурно измерение, базиран на неформалното образование. Този работен метод беше абсолютно непознат и нов за нашите участници и те за пръв път участваха в подобен младежки проект.

Продължение...

 

ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА!

Обучителен курс за превенция и ненасилствена трансформация на етнически
конфликти между младите българи и роми от селските райони на страната.

Продължение...

 

„Посади Надежда!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Европейската година на Доброволчеството» и в обявената от ООН «Международна година на горите», МДРСРБ реализира проект «Посади Надежда!». Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Продължение...

 

Човешки права за всички, равни възможности и социални отговорности

 

 

 

 

 

 

20 младежи от общините Ботевград, Правец, Етрополе и Велинград взеха участие в обучителния курс „Човешки права за всички, равни възможности и социални отговорности”. Той се проведе от 1-ви до 8-ми април в гр. Велинград и беше организиран от „Младежко движение за развитието на селските райони в България”. Участниците бяха на възраст между 18 и 30 години - по равен брой българи и роми.

Продължение...

 

Страница 7 от 11

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com