Гласът на Младежите - Глас на Промяна!

 

 

 

 

От 20-ти до 27-ми август 2013 г., 27 младежи от община Ботевград взеха участие в проекта"The Voice of Youth - The Voice of Change!", който се проведе в “младежката столица” на България Варна. Участниците бяха въвлечени в 7 дни на съвместна работа с представители на местната власт, национални и европейски младежки неправителствени организации. Те работиха заедно по създаването на обща позиция за активно включване на селските младежи в демократичния живот и в процесите на взимане на решения на всички нива.

Продължение...

 

Покана за участие в проект "Гласът на Младежите - Глас на Промяна!"

Скъпи Приятели,

Много сме щастливи, че имаме приятната възможност да ви поканим в поредната младежка инициатива, която ще осъществи нашата организация.

Молим ви да прочетете внимателно Официалната Покана за това събитие. В нея ще намерите подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, дати и място на провеждане, както и друга практическа информация.

Ако сте заинтересовани да участвате в това вълнуващо приключение молим ви да попълните подробно Формуляра за регистрация и да ни го изпратите най-късно до 13.08.2013 г.

Не изпускайте тази уникална възможност. Чакаме ви с нетърпение! До скоро!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа чрез Европейската Младежка Фондация.

 

Нека бъда Един от Вас!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 12-ти до 21-ви юли, 2013 г. 35 младежки работници и експерти от Източна Европа се събраха в красивата «морска столица» на България гр. Варна, за да усъвършенстват своите знания и умения в помощ на младите хора с езиково-говорни нарушения. Тренингът „Нека бъда Един от Вас!» беше организиран от МДРСРБ в партньорство с още 5 организации от различни европейски страни. В него взеха участие младежки консултанти, ръководители на проекти, логопеди и доброволци, които активно работят с младежи с комуникационни проблеми в Литва, Латвия, Естония, Румъния, Полша, България и Австрия. Обучението се проведе от международен експертен екип.

Продължение...

 

Покана за участие в проект "Вярвай в теб (и младежта) - Създай Европа на утрешния ден!"

 

 

 

Скъпи приятели,

Много сме щастливи, че имаме приятната възможност да ви поканим да вземете участие в проекта "Вярвай в теб (и младежта) - Създай Европа на утрешния ден!". Това е многостранен младежки обмен, организиран от нашите приятели от неформална група "Подкрепа за младежки идеи". Основната цел на проекта е да повиши информираността на младите хора от селските райони на Европа за правата им като европейски граждани и да ги мотивира активно и аргументирано да участват в демократичния живот на техните местни общности.

Молим ви да прочетете внимателно Официалната Покана за това събитие. В нея ще намерите подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, дати и място на провеждане, както и друга практическа информация.

Продължение...

 

Покана за участие в обучителен курс „Нека бъда Един от Вас!“

Водени от искреното желание реално да допринесем за развитието на едно по-приобщаващо и равноправно общество, МДРСРБ в партньорство с още 5 организации от различни европейски страни ще реализират проект „Нека бъда Един от Вас!”. Това ще е международен обучителен курс за повишаване капацитета на младежките работници в усилията им за подпомагане социалното включване и трудовата реализация на младите хора с комуникативни проблеми в селските райони на Източна Европа. Тренингът ще се проведе от 12-ти до 21-ви юли, 2013 г. в гр. Варна, България и в него ще вземат участие 40 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Румъния, Полша, България и Холандия. Участниците ще са младежки консултанти, ръководители на проекти, логопеди и доброволци, които са активни в работата с младежи с езиково-говорни нарушения.

Продължение...

 

Страница 4 от 9

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com